promo

Jakie znaczenie ma jakość tłumaczenia?

Jakość tłumaczenia ma fundamentalne znaczenie dla odniesienia akceptacji i sukcesu wśród grona odbiorców.

Najbardziej istotnym warunkiem, który tłumaczenie musi spełniać jest jego poprawność językowa. Przez poprawność językową rozumiemy 100% zgodność z językiem, którym posługuje się odbiorca na codzień. Z badań wiemy, że już minimalna asymetria wprowadza u odbiorcy tekstu rozkojarzenie a  w najgorszym przypadku irytację. Czy jako ktoś chcący sprzedać swoje usługi lub produkty i zaprezentować je w najlepszym świetle możemy sobie na to pozwolić, kiedy konkurencja znajduje się dziś zaledwie o jedno kliknięcie myszą dalej?

Kontrola jakości

Każde opracowywane przez nas tłumaczenie zanim opuści nasze biuro przedkładane jest native speaker'owi profesjonalnemu lektorowi języka niemieckiego. Pomimo, że władamy językiem niemieckim na poziomie native speaker i bardzo rzadko jest to konieczne, nasz standard pracy przewiduje właśnie takie wielokrotnie nakładające się na siebie procedury kontroli jakości.

Kryterium I

Frazeologia

Według Wikipedii jest to dział językoznawstwa, który zajmuje się analizą charakterystycznych, utrwalonych w danym języku konstrukcji słownych i wyrażeń wielowyrazowych. Kryterium numer jeden, pod którego względem analizujemy i weryfikujemy przekład na język niemiecki.

Kryterium II

Semiotyka

Według Wikipedii nawiązuje ona bezpośrednio przede wszystkim do logiki, nas interesuje bardziej na poziomie nauki empirycznej zajmującej się ludzkim zachowaniem w sposób łączący w sobie elementy psychologii, socjologii i wiedzy o kulturze. Istotą semiotyki jest badanie relacji zachodzących w tekście między znakami w skali mikro i makro. Zadbać należy o to by stanowił w każdych warunkach spójną znaczeniową całość.  Kryterium numer dwa, pod którego względem analizujemy i weryfikujemy przekład na język niemiecki.

Kryterium III

Semantyka & leksemy

Dowiadujemy się z Wikipedii, że leksemy to upraszczając wyrazy, nas interesuje w jaki sposób zostały użyte w zdaniu. Również w Wikipedii czytamy, że semantyka bada relacje między znaczeniem podstawowym wyrazu, a jego znaczeniem w konkretnym wypowiedzeniu. Kryterium numer trzy, pod którego względem analizujemy i weryfikujemy przekład na język niemiecki.

O nas PDF  | Drukuj |  Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 01 grudnia 2010 17:09

Jako jedni z niewielu na rynku oferujemy Państwu tłumaczenia sporządzane na język niemiecki na poziomie tzw. native speaker czyli języka rodzimego. Oznacza to, że rezultatem naszej pracy jest przekład z języka polskiego na język niemiecki nie posiadający jakichkolwiek cech wskazujących na to, że bazuje on na tekście obcojęzycznym. Jesteśmy przekonani, że tylko taka metodologia pracy gwarantująca najwyższy poziom językowy przyniesie efekt oczekiwany przez zleceniodawcę, efekt stanowiący solidną bazę dla pozyskania nowych klientów i partnerów niemieckojęzycznych.

 

Poprawiony: poniedziałek, 27 grudnia 2010 12:10